Ziua Mondială a Apei – WWD 2017

În fiecare an UN-Water – agenţia ONU specializată în problematica apei – colaborează cu agenţii partenere pentru a semnala un aspect critic al gestionării globale a acestei resurse vitale în cadrul Zilei Mondiale a Apei (WWD) pe 22 martie. În 2017 WWD focalizează pe sanitaţie & epurare, temă de importanţă covârşitoare pentru sănătatea populaţiei şi a mediului de viaţă, dar şi pentru agricultura ecologică.

Desfăşurată sub sloganul „Apă mai multă şi mai curată prin progrese în sanitaţie şi epurare! WWD 2017 are drept scop încurajarea progreselor către ţinta nr. 6 din cadrul Obiectivelor ONU de Dezvoltare ale Mileniului (MDG) – incluzând accesul universal la apă potabilă şi sanitaţie îmbunătăţită până în 2030 – prin măsuri adresând sanitaţia, epurarea apelor, precum şi prin creşterea reciclării şi refolosirea apei în condiţii de siguranţă. De menţionat că pentru 2015 subţinta privind populaţia beneficiind de sanitaţie îmbunătăţită a fost realizată numai la nivelul de 68% faţă de cele 77% preconizate. În aceste condiţii, circa 1,8 miliarde oameni încă folosesc apă potabilă dintr-o sursă infestată cu materii fecale. Sanitaţia deficitară contribuie la malnutriţie prin infestarea perimetrelor agricole cu ejecţii umane şi este responsabilă anual de circa 280 000 decese diareice.

În acelaşi timp, apele uzate pot juca după pre-tratare un rol important în dezvoltarea agriculturii ecologice şi acvaculturii cu condiţia respectării stricte a cerinţelor privind protecţia sănătăţii oamenilor şi a mediului.

*****

În contextul UE 2015, faţă de Vestul cu acoperire practic totală privind sanitaţia îmbunătăţită, statele din Est/Sud Est se plasau la nivele medii-sporite, cu o anumită rămânere în urmă în cazul României – cu 79%.

În același context, faţă de o epurare a apelor uzate în zona 81 – 99% în Vest, în anii recenţi grupul ţărilor Est/Sud-Est se plasa în zona 55 -71%, cu ţara noastră pe locul 3 cel mai defavorabil cu 64,8% epurare corespunzătoare 2015.

În România 2015 încă se practica epurare necorespunzătoare pentru 17,54% din apele uzate evacuate şi nu se epurau deloc 17,65%.

Dacă în privinţa dezvoltării infrastructurii de sanitaţie şi epurare în marile orase şi regiuni rolul major revine statului roman, comunităţile mici trebuie să îşi asume responsabilităţi proprii de dezvoltare care vizează direct sănătatea populaţiei, prin eforturi proprii şi mecanisme de finanţare europeană.

Promotorii sănătăţii deţin un rol important în conştientizarea populaţiei în privinţa economisirii apei prin eliminarea oricărei risipe şi adoptarea unor soluţii inedite pentru mediul nostru socio-cultural: separarea apelor negre (conţinând materii fecale) de cele gri (ape menajere), cele din urmă, după semi-epurare, prezentând un potenţial ridicat de refolosire în agricultura ecologică şi acvacultură.

****

Probleme specifice judeţului nostru privind sanitaţia şi tratarea/epurarea apelor uzate, sunt următoarele:
rețele de canalizare minime în zona rurală;
probleme cu rețelele mici de apă administrate de primării;
sursele de apă (izvoarele, fântânile publice) au adesea de suferit din cauza apelor uzate evacuate necorespunzator și care sau infiltrat în pânza freatică
în foarte multe cazuri, fosele septice nu corespund standardelor tehnice permițând infiltrarea apelor negre în pământ.

Cu ocazia Zilei Mondiale a Apei 2017 în judeţul nostru Direcţia de Sănătate Publică Bistrțta-Năsăud prin Compartimentul de Educație și Promovarea Sănătății, organizează manifestări care servesc obiectivele naţionale şi locale privind sanitaţia şi epurarea apelor uzate: informări către primării, materiale IEC care pot fi utilizate de căte școli, parteneri alaturi de Sistemul de Gospodărire a Apelor Bistrița Năsăud, (SGA BN) și Asociația Harta Verde în activități educative care vizează formarea unei atitudini responsabile față de folosirea apei și consumul ei cât și față de sursele de apă.

Sanitaţia îmbunătăţită şi epurarea apelor uzate sunt un atribut fundamental al civilizaţiei şi un factor important pentru sanogeneză.

DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD

Str. Zimbrului, nr. 5, 420075 Bistriţa, Tel :0263-217.337; 212.204; 217.309,
Fax: 0263-231137; 212934

Transport marfa in Cluj – Transport mobila Cluj si mutari mobila Cluj – Ceasuri barbatesti – Ceasuri dama – Ochelari de soare

Tibi Useriu va primi 25.000 de lei de la Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

Consiliul Judetean Bistrita – Nasaud va acorda și anul acesta Premiului de Excelenţă al judeţului Bistriţa-Năsăud pentru Tiberiu Ușeriu în

Close