Ziua de naştere a Poetului naţional Mihai Eminescu

Trăind între 15 ianuarie 1850 – 15 iunie 1889, prin tot ceea ce a scris şi a publicat, geniul lui Eminescu, unicitatea stilului său i-a conferit aura de legendă a literaturii române. Eminescu rămâne acelaşi pentru toate generaţiile – “Luceafărul” poeziei româneşti ce străluceşte cu aceeaşi intensitate veşnic, poetul absolut, gânditorul pătrunzător al existenţei umane.

Poet, scriitor, jurnalist, dar şi analistul romantismului, prin conţinutul strălucitor al operelor sale, poetul naţional a atins esenţa vieţii, diagnosticând societatea vremii în care a trăit şi şi-a desfăşurarat activitatea publicistică. Poeziile, versurile şi proza lăsate în urmă de către acesta sunt desăvârşite iar consistenţa operelor sale rămâne una scânteietoare.

Mihai Eminescu a strălucit în egală măsură în literatură, ştiinţă, cultură, filosofie, istorie, conducerea administraţiei publice, politică, ştiinţele economice, şi domeniul social. Cunoscut ca un fin şi înţelept analist al societăţii româneşti din vremea sa, prin scrierile sale, s-a preocupat de îmbunătăţirea conducerii Statului şi afirma faptul că: „Administraţiunea este Statul activ”.

Analizând societatea din vremea sa, poetul naţional arăta: “Materia vieţii de stat e munca, scopul muncii trai, deci acestea sunt esenţiale. Singura cale a avuţiei e munca, singura a înălţării sociale, meritul. /…/ (Mihai Eminescu, Statul”, I. Funcţiile şi misiunea sa, Ed. Saeculum I.O. Bucureşti, 1999, articolul “Frază şi adevăr “, pag. 39).

Eminescu a fost deosebit de apreciat, la începutul activităţii sale creative, de către Societatea Literară „Junimea”.

Titu Maiorescu afirma că pentru Eminescu limba română este: ” ca un fagure de miere şi într-un asemenea fagure aşează el scriitorii care au depus mărturie, prin succesul lor, la alcătuirea tradiţiei literaturii române, tradiţie pe care Eminescu a înţeles-o ca pe o necesitate a existenţei unei istorii şi a unui întreg popor(…)” .

În anul 1889, Titu Maiorescu scria despre Eminescu: „Pe cât se poate omeneşte prevedea, literatura poetică română va începe secolul al XX-lea sub auspiciile geniului lui şi forma limbii naţionale, care şi-a găsit în poetul Eminescu cea mai frumoasă înfăptuire până astăzi, va fi punctul de plecare pentru toată dezvoltarea viitoare a vestmântului cugetării româneşti”.

În opera jurnalistică eminesciană descoperim analize, direcţii şi atitudini, de o similitudine perfectă cu ceea ce ar putea scrie Eminescu, dacă ar trăi, despre societatea contemporană: “Noi susţinem că poporul românesc nu se va putea dezvolta ca popor românesc, decât păstrând drept baze pentru dezvoltarea sa tradiţiile sale istorice, astfel cum ele s-au stabilit în curgerea vremurilor“.

Aşa cum este cunoscută activitatea poetică a lui Mihai Eminescu, tot aşa trebuie să fie perpetuată şi activitatea sa culturală, politico – socială, istorică, economică, ori cea publicistică.

Jurnalistul Mihai Eminescu era cel puţin la fel de profund ca şi poetul Eminescu, prin modul în care analiza societatea românească a vremii lui şi oferea soluţii la ceea ce identifica problematic, apărând ca un luptător neostenit pentru neam şi ţară.

Eminescu şi-a dat cea mai mare parte din viaţă şi cea mai bună parte din sufletul lui ca să cunoască până în cele mai mici amănunte viaţa poporului român şi rostul neamului românesc în lumea aceasta, iar silinţele lui n-au rămas zadarnice”. (Ioan Slavici despre Mihai Eminescu).

Omul Eminescu se ridică la valoarea operelor sale. El este un erou al românilor, un iubitor al oamenilor, al naţiunii, al înaintaşilor şi al trecutului – un patriot ce merită veşnic să fie respectat.

 

Numit de către Tudor Arghezi „Beethoven al graiului”,

Mihai Eminescu rămâne geniul poporului român!

 

În găsirea dreptei cărări eşti nevoit să te reazimi încă pentru mult timp pe tine însuţi.” (Mihai Eminescu. “Scrieri esenţiale”.Vol. 5, Corespondenţă. Ed. Fortuna 2003, pg. 47).

 

Primăria Municipiului Turda aduce la cunoştinţa turdenilor de faptul că la împlinirea celor 166 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu la Biblioteca Municipală “Teodor Murăşanu” Turda, cititorii sunt întâmpinaţi de o expoziţie de carte dedicată marelui poet naţional.

Transport marfa in Cluj – Transport mobila Cluj si mutari mobila Cluj – Ceasuri barbatesti – Ceasuri dama – Ochelari de soare

15 Ianuarie – Ziua Culturii Naţionale

Proclamată la data de 16 noiembrie 2010, ZIUA CULTURII NAŢIONALE căci despre aceasta discutăm astăzi, 15 Ianuarie 2016, se cuvine...

Close