Termeni și condiții

I. Preambul

Conditiile de utilizare ale Site-ului reprezinta un document care produce efecte juridice si care reglementeaza raporturile dintre Radio Transilvania si vizitatori.

Folosirea Site-ului sau a oricarei parti din continutul Site-ului este garantata si posibila exclusiv in cazul acceptarii de catre vizitatori a Conditiilor de utilizare, precum si a oricaror altor notificari pe care Radio Transilvania le va afisa pe Site.

Orice vizitator, prin accesarea, descarcarea sau folosirea in orice alt mod a Site-ului sau a oricarei parti din continutul Site-ului, isi da consimtamantul, in mod neechivoc si irevocabil, cu privire la Conditiile de utilizare, precum si la orice alte notificari pe care Radio Transilvania le va afisa pe Site.

In caz de neacceptare si/sau de nerespectare de catre orice vizitator a dispozitiilor alineatelor precedente, acesta nu va avea permisiunea de a accesa si/sau de a folosi Site-ul .

Radio Transilvania isi rezerva dreptul unilateral si discretionar sa modifice si/sau sa completeze orice termeni ai Conditiilor de utilizare, fara ca Radio Transilvania sa aiba obligatia sa anunte in prealabil vizitatorii cu privire la intentia de a opera orice modificare/completare sau obligatia sa obtina acordul prealabil al vizitatorilor cu privire la orice modificare/completare si fara ca Radio Transilvania sa sa fie tinut responsabil pentru astfel de modificari/completari. Orice schimbare a Conditiilor de utilizare va intra in vigoare la data la care este facuta publica prin afisare in condiile de utilizare ale Site-ului.

Acceptarea de a revedea periodic Conditiile de utilizare precum si utilizarea ulterioara a Site-ului reprezinta cunoasterea si acceptarea neechivoca si irevocabila de catre vizitatori a conditiilor de utilizare in vigoare la data accesarii, de catre acestia din urma, a Site-ului.

II. Absolvire de raspundere

Site-ul si toate informatiile continute, descarcate sau accesate de pe Site sunt puse de Radio Transilvania la dispozitia vizitatorilor ca atare, fara ca Radio Transilvania sa ofere garantii de orice fel, fara ca Radio Transilvania sa urmareasca alt scop decat cel mentionat in alineatul precedent si/sau fara ca Radio Transilvania sa urmareasca incalcarea drepturilor oricarei persoane.

Radio Transilvania nu va fi responsabil pentru nici o problema sau disfunctionalitate a retelelor sau a liniilor telefonice, a sistemelor de internet online, a serverelor, a furnizorilor de acces pe internet, a echipamentelor, a calculatoarelor, a programelor sau a oricarui alt element ce poate cauza stricaciuni computerelor personale ale vizitatorilor ca rezultat al utilizarii Site-ului de catre acestia din urma.

Radio Transilvania isi rezerva dreptul unilateral si discretionar ca, in orice moment, fara sa fie obligat sa notifice in prealabil vizitatorii sau sa obtina acordul prealabil al acestora din urma: a) sa modifice Site-ul ori parti ale Site-ului; b) sa interzica accesul la Site ori la parti ale acestuia; c) sa opreasca temporar sau permanent Site-ul sau orice parte a acestuia sau orice informatie continuta in Site.

Vizitatorii Site-ului cunosc si sunt de acord, in mod irevocabil si neconditionat, ca folosesc Site-ul pe propriul lor risc. Sub nici un motiv, Radio Transilvania nu datoreaza vizitatorilor daune-interese, indiferent de natura acestora, pentru situatii cauzate de/in legatura cu utilizarea Site-ului de catre vizitatori.

III. Politici de restrictii si confidentialitate

Vizitatorii iau la cunostinta si accepta neechivoc si irevocabil termenii si conditiile politicii de restrictii si de confidentialitate a Site-ului, dupa cum urmeaza.

IV.Confidentialitatea transmisiilor pe internet

Transmiterea de date, de informatii, de materiale (inclusiv a mesajelor prin posta electronica) pe internet sau pe alte retele accesibile public nu este sigura si se poate pierde, intercepta si/sau modifica in timpul transferului.

Prin urmare, Radio Transilvania nu isi asuma nici o responsabilitate pentru orice pierderi sau costuri ce pot aparea ca rezultat al transferului public de date pe internet sau pe alte retele accesibile public, cum ar fi transmiterea catre Radio Transilvania de mesaje prin posta electronica.

V. Conduita si obligatiile utilizatorului

Vizitatorii cunosc si accepta neechivoc, irevocabil si neconditionat respectarea urmatoarelor reguli de folosire a Site-ului. Prin urmare, vizitatorii accepta, garanteaza si declara, irevocabil si neconditionat ca:

Nu vor incarca, posta sau transmite pe Site sau prin intermediul Site-ului informatii ce contravin legilor in vigoare in Romania, cum ar fi, dar fara a se limita la: informatii cu un continut discriminatoriu, rasist, amenintator, obscen, pervers, jignitor, calomnios sau informatii contestabile.

Nu vor incarca materiale video/audio/audiovizuale („materiale”) asupra carora nu detin drepturile de autor si/sau pe care le-au realizat cu incalcarea drepturilor conexe dreptului de autor, asa cum toate aceste drepturi sunt reglementate de Legea 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe.

Vizitatorii sunt obligati sa isi justifice drepturile si sa isi achite obligatiile fata de terti, in situatia in care acestia ar pretinde ca materialele incarcate pe Site le-ar aduce atingere drepturilor de autor, drepturilor conexe dreptului de autor sau oricaror alte drepturi recunoscute de lege, ori in situatia in care s-ar invoca incalcarea legilor si a celorlalte reglementari in vigoare in Romania. Toate obligatiile cu privire la plata drepturilor de autor sau a drepturilor conexe dreptului de autor pentru muzica si orice alte elemente continute de materialele incarcate pe Site, care fac obiectul Legii nr. 8/1996, sunt in sarcina Vizitatorilor.

Nu vor incalca drepturile de proprietate individuala, drepturile de confidentialitate, drepturile de publicitate sau oricare alte drepturi de proprietate ale oricarui tert.

Nu vor incarca pe Site virusi, troieni, scripturi sau alte programe de acest gen.

Nu vor intrerupe, incarca excesiv, interfera sau incerca sa obtina acces neautorizat la Site sau la orice portiune a Site-ului, a sistemelor sale de computere, servere sau retele.

Nu vor comunica Radio Transilvania informatii false despre identitatea lor, precum nici despre originea materialelor incarcate pe Site.

Nu vor transmite mesaje junk, scrisori in lant sau alte forme nesolicitate de posta electronica, bulk sau mesaje in duplicat.

Nu vor culege informatii despre alti vizitatori ai site-ului fara consimtamintul acestora din urma si nu vor extrage, indiferent de modalitate, date sau campuri de date sau adrese de posta electronica.

Nu vor redistribui continutul oferit de Radio Transilvania prin intermediul Site-ului indiferent de mijloc, indiferent ca este vorba de publicatii triparite, transmisiuni prin fax, pagini de internet, e-mail, grupuri sau forumuri de discutii sau orice alt serviciu ori metoda electronica sau tiparita fara consimtamintul expres, prealabil si scris al Radio Transilvania.

Nu vor putea sa se folosesca in nici o circumstanta de marca, numele sau imaginea Radio Transilvania.

VI. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Radio Transilvania se angajeaza sa pastreze, in conditiile mai-sus mentionate, confidentialitatea cu privire la datele personale si sa le utilizeze numai in scopurile stabilite in conditiile de utilizare.

VII. RASPUNDEREA UTILIZATORILOR

Radio Transilvania, asociatii Radio Transilvania, partenerii Radio Transilvania, managerii, angajatii si colaboratorii Radio Transilvania, nu raspund fata de terti pentru nici o pierdere, nici o pretentie, nici o cerere, nici o stricaciune sau cheltuiala (inclusiv taxe legale) pe care tertii o pot reclama de la vizitatorii Site-ului rezultand din sau in legatura cu materialele/ informatiile/datele comunicate Radio Transilvania de catre vizitatori .

Vizitatorii sunt singurii raspunzatori fata de Radio Transilvania si fata de terti pentru incalcarea oricaror drepturi ale acestora si/sau pentru nerespectarea oricarei dispozitii a Conditiilor de utilizare si a oricarei dispozitii legale in vigoare.

Vizitatorii sunt obligati la plata de despagubiri catre Radio Transilvania si/sau terti, corespunzator prejudiciului material si/sau moral cauzat Radio Transilvania si/sau tertilor.

VIII. Alte site-uri, informatii, produse si servicii

Vizitatorii pot accesa, potrivit liberei lor optiuni, link-uri catre alte site-uri sau referinte catre produse sau servicii oferite de catre terti, care apar pe Site, fara ca prezenta lor pe Site sa poata fi interpretata ca o aprobare explicita sau implicita de catre Radio Transilvania fata de :

1. tertele persoane care opereaza site-urile anterior mentionate;

2. continutul, politicile de confidentialitate sau alti termeni de utilizare a site-urilor anterior mentionate;

3. produsele si serviciile oferite de site-urile anterior mentionate.

Radio Transilvania nu are nici o responsabilitate si nici un control asupra oricaror alte site-uri sau asupra informatiilor oferite, prin orice mijloc, de alte persoane juridice sau persoane fizice sau asupra produselor si serviciilor oferite prin intermediul oricaruil alt site si, pe cale de consecinta, Radio Transilvania nu isi asuma nici o raspundere pentru utilizarea de catre Vizitatori a celor mai sus-mentionate, Vizitatorii cunoscand si acceptand irevocabil, neconditionat si neechivoc, ca o astfel de utilizare se face pe propria raspundere a celor care acceseaza astfel de site-uri.

IX. Drepturi de proprietate

Politica Radio Transilvania are ca obiectiv respectarea legislatiei in vigoare in materia proprietatii intelectuale.

Daca oricare dintre materialele incarcate pe Site constituie o incalcare a drepturilor de autor si/sau a drepturilor conexe drepturilor de autor, orice persoana vatamata este rugata sa trimita la Radio Transilvania un mesaj in acest sens, mesaj care sa contina, in mod obligatoriu, urmatoarele informatii: numele si prenumele persoanei ale carei drepturi de autor/drepturi conexe au fost incalcate; adresa, numarul de telefon si adresa de posta electronica a persoanei vatamate/persoanei imputernicite de catre aceasta sa actioneze in numele si pe seama sa; semnatura fizica sau electronica a perosanei vatamate sau a unei persoane autorizate sa actioneze in numele acesteia; actul prin care afost desemnata o terta persoana sa actioneze in numele si pe seama persoanei vatamate; identificarea dreptului de autor/dreptului conex incalcat prin materialele comunicate pe Site; identificarea materialului de pe Site prin care s-a incalcat sau a devenit subiectul incalcarii drepturilor de autor; o declaratie ca informatiile din plangerea privitoare la incalcarea drepturilor de autor/drepturilor conexe dreptului de autor corespund realitatii.
Conditiile de utilizare vor fi respectate si aplicate conform legilor in vigoare din Romania.

 

Terms and Conditions of radiotransilvania.com

Below are the Terms and Conditions for use of radiotransilvania.com. Please read these carefully. If you need to contact us regarding any aspect of the following terms of use of our website, please contact us on the following email address – [email protected]

By accessing the content of http://radiotransilvania.com ( hereafter referred to as website ) you agree to the terms and conditions set out herein and also accept our Privacy Policy. If you do not agree to any of the terms and conditions you should not continue to use the Website and leave immediately.

You agree that you shall not use the website for any illegal purposes, and that you will respect all applicable laws and regulations.

You agree not to use the website in a way that may impair the performance, corrupt or manipulate the content or information available on the website or reduce the overall functionality of the website.

You agree not to compromise the security of the website or attempt to gain access to secured areas of the website or attempt to access any sensitive information you may believe exist on the website or server where it is hosted.

You agree to be fully responsible for any claim, expense, losses, liability, costs including legal fees incurred by us arising from any infringement of the terms and conditions in this agreement and to which you will have agreed if you continue to use the website.

The reproduction, distribution in any method whether online or offline is strictly prohibited. The work on the website and the images, logos, text and other such information is the property of http://radiotransilvania.com ( unless otherwise stated ).

Disclaimer

Though we strive to be completely accurate in the information that is presented on our site, and attempt to keep it as up to date as possible, in some cases, some of the information you find on the website may be slightly outdated.

Radio Transilvania reserves the right to make any modifications or corrections to the information you find on the website at any time without notice.

Change to the Terms and Conditions of Use

We reserve the right to make changes and to revise the above mentioned Terms and Conditions of use.

Last Revised: 24-11-2015

Transport marfa in Cluj – Transport mobila Cluj si mutari mobila Cluj – Ceasuri barbatesti – Ceasuri dama – Ochelari de soare