Situaţia unităţilor şcolare din judeţ, privind deţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu

O construcţie se analizează în funcţie de categorie şi destinaţie, spun reprezentantii ISU Bistrita.

Unităţile şcolare sunt compuse din una sau mai multe clădiri, cu destinaţia de învăţământ.

În judeţul Bistriţa – Năsăud sunt:

– 84 de clădiri cu destinaţia de învăţământ care funcţionează fără a deţine autorizaţie de securitate la incendiu.

– 84 clădiri de învăţământ care deţin autorizaţie de securitate la incendiu.

Restul clădirilor existente nu necesită autorizaţie de securitate la incendiu datorită neîncadrării în prevederile HG nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, sau datorită neîncadrării lucrărilor executate la construcțiile existente în categoria lucrările de modificare și/sau schimbare de destinație, stabilite de art. 30 alin. (1) din Legea nr. 307/2016 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare.

În cursul anului 2017 au fost depuse documentaţii pentru obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, astfel:

12 clădiri cu destinaţia de învăţământ au obţinut autorizaţia de securitate la incendiu.

Pentru 10 clădiri a fost respinsă documentaţia, în vederea emiterii autorizaţiei de securitate la incendiu, datorită nerealizării măsurilor de securitate la incendiu cuprinse în documentaţiile tehnice, care se întocmesc în baza normativele aflate în vigoare, precum şi datorită neprezentării documentelor necesare prevăzute de lege.
Au fost efectuate 13 controale pe linie de prevenire a incendiilor și la obiective aflate în investiție.
Au fost întocmite două adrese (una în ianuarie şi una în august) şi trimise la 44 unităţi administrative din judeţ, care au clădiri de învăţământ şi care funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu.

Prin adresă s-a adus la cunoștință:

Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă în baza căruia se solicită şi obține autorizația de securitate la incendiu,
că procedura de obţinere a autorizaţiilor de securitate la incendiu a fost simplificată,
precum şi termenul limită stabilit pentru obţinerea autorizaţiilor de securitate la incendiu.
A fost acordată asistență tehnică de specialitate cu privire la adoptarea măsurilor de securitate la incendiu în documentaţiile întocmite, necesare intrării în legalitate – la 6 obiective.
S-au eliberat 14 puncte de vedere cu privire la:
necesitatea obţinerii autorizaţiilor de securitate la incendiu,
documentele ce trebuie prezentate,
prevederile legislaţiei existente în vigoare.

Pentru a veni în sprijinul celor 33 de unităţi administrative din judeţ care au obţinut finanţare prin programul PNDL pentru investiţii la clădiri de învăţământ (construcţii noi sau intervenţii la cele existente), a fost întocmită o adresă prin care primăriile au fost înştiinţate despre categoriile de construcţii de învăţământ care necesită aviz de securitate la incendiu şi prevederile şi obligaţiile legale pe linie de apărare împotriva incendiilor.

Transport marfa in Cluj – Transport mobila Cluj si mutari mobila Cluj – Ceasuri barbatesti – Ceasuri dama – Ochelari de soare

103 unități de învățământ din Bistrita – Nasaud nu au autorizație sanitara de functionare

Două dintre condițiile necesare pentru ca o unitate de învățământ să funcționeze sunt: existența autorizației sanitare de funcționare și asigurarea

Close