Sedinţă ordinară de Consiliu Judetean astazi cu incepere de la ora 15ºº

Vor fi analizate si dezbatute urmatoarele proiecte de pe ordinea de zi:

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 24 februarie 2016.

2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 21 martie 2016.

3. Proiect de hotărâre privind încetarea prin demisie a mandatului de consilier judeţean al domnului Breșfelean Ciprian Radu.
Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului la Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene „George Coşbuc” Bistriţa-Năsăud pentru anul 2016.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud pentru anul 2016.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Camerei Agricole Județene Bistriţa-Năsăud pentru anul 2016.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramelor şi a numărului de posturi ale instituţiilor de învăţământ special din judeţul Bistriţa-Năsăud pentru anul 2016.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a numărului de posturi ale Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Bistriţa-Năsăud pentru anul 2016.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă cu strigare, a unui spaţiu aflat în administrarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud situat în satul Colibiţa nr. 84, comuna Bistriţa-Bîrgăului.

11. Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 29 din 19.10.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Bistriţa-Năsăud, cu modificările şi completările ulterioare.
Iniţiator: Alexandru Pugna – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la S.C. “Lucrări Drumuri Poduri” S.A. Bistrița pe anul 2016.

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 5 din Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 143/25.11.2015 pentru stabilirea taxelor speciale şi a tarifelor percepute de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud şi instituţiile subordonate pentru anul 2016.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu al judeţului Bistriţa-Năsăud, revizuit în anul 2015.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii „Protocolului de colaborare pentru planul de acțiune pe termen scurt privind calitatea aerului înconjurător între Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud şi Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud”.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unor licențe de traseu pentru servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale.

17. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de Centrul Cultural “Dacia” imobilului situat în municipiul Bistrița, Bulevardul Decebal nr. 3-5, județul Bistrița-Năsăud.

18. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 144/2013.

19. Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de acces pe traseele drumurilor judeţene aparţinând domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, în vederea implementării Proiectului “RO-NET – Construirea unei infrastructuri naţionale de broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale” în favoarea Ministerului pentru Societatea Informaţională.

20. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 18/2012 privind constituirea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârii nr. 38/2013 privind modificarea componenţei Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, cu modificările şi completările ulterioare.

21. Diverse.

Art.2. (1) Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin mass-media locală şi pe site-ul www.portalbn.ro .
(2) Consilierii judeţeni pot prelua materialele supuse dezbaterii de pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, la secţiunea Materiale de şedinţă, începând cu data de 26.03.2016.

Art.3. Prezenta dispoziție se comunică de către Serviciul administraţie şi relații publice cu:
– Administratorul public
– Direcţia administraţie locală
– Direcţia economică
– Arhitect şef
– Direcţia dezvoltare durabilă şi relaţii externe

Transport marfa in Cluj – Transport mobila Cluj si mutari mobila Cluj – Ceasuri barbatesti – Ceasuri dama – Ochelari de soare

Sedinţa Consiliului Consultativ al Ajofm BN

În data de 31 martie 2016, începând cu ora 11, s-a desfăşurat la sediul AJOFM Bistriţa-Năsăud şedinţa de Consiliu Consultativ.

Close