Reprezentanţii Instituţiei prefectului – judeţul Bistriţa-Năsăud, în mijlocul cetăţenilor pentru discuţii legate de mediu

În cadrul campaniei „Demonstrează că îţi pasă”, Instituţia prefectului – judeţul Bistriţa-Năsăud, în calitate de partener al acestui proiect, a sprijinit organizarea unor adunări cu cetăţenii la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale din judeţ, pentru discutarea problemelor specifice ale comunităţilor locale pe probleme legate de mediu, cu participarea primarilor, dar şi reprezentanţilor bisericii, unităţilor de învăţământ, instituţiilor deconcentrate şi, nu în ultimul rând, a ONG-urilor.

Reprezentanţii Instituţiei prefectului – judeţul Bistriţa-Năsăud au participat la patru dezbateri organizate în acest sens, în oraşul Năsăud, respectiv comunele Uriu, Maieru şi Budacu de Jos. Discuţiile s-au dovedit a fi un schimb util de opinii şi au scos în evidenţă dificultăţile particulare legate de acest subiect.

În comuna Uriu, prefectul Ioan Ţintean a ţinut să precizeze că nu este o ruşine în a recunoaşte că avem o problemă, deoarece conştientizarea şi asumarea acesteia reprezintă paşi eseniali înspre identificarea soluţiilor.

În comuna Maieru, subprefectul Ovidiu Frenţ, alături de administraţia locală, preoţi, cadre didactice, elevi, agenţi economici, reprezentanţi ai A.D.I. Deşeuri şi Vitalia au vorbit despre gestionarea deşeurilor şi salubrizarea zonei rurale, punându-se accent pe starea actuală a malurilor Someşului Mare.

Sorin Herciu, auditor în cadrul Instituţiei prefectului – judeţul Bistriţa-Năsăud, a insistat la Budacu de Jos asupra aspectului nociv pentru sănătate şi asupra imaginii inestetice rezultată din aruncarea gunoaielor în diverse locuri, recomandând un plus de vigilenţă. De asemenea, a amintit faptul că pentru deşeuri rezultate din demolări, costul este doar de 27 lei/tonă şi că anual se organizează 4 campanii gratuite de strângere a obiectelor mari şi DEE (canapele, frigidere, ş.a.) precum şi 2 campanii gratuite pentru deşeuri vegetale.

În oraşul Năsăud, Instituţia prefectului – judeţul Bistriţa-Năsăud a fost reprezentată de Flaviu Urâte care, la rândul său, a vorbit despre efectele depozitării ilegale a deşeurilor.

Principalele concluzii desprinse în urma dezbaterilor, se referiră la:
necesitatea formării unei conştiinţe civice atât cu sprijinul şcolilor, cât şi al bisericii, în vederea dezvoltării unor comportamente prietenoase cu mediul;

  • soluţionarea de către operatorul judeţean a problemei transportului deşeurilor rezultate din construcţii;
  • necesitatea colectării selective a deşeurilor menajere, respectiv separarea deşeurilor de plastic de restul deşeurilor;
  • necesitatea continuării de către operatorul judeţean a procesului de încheiere a contractelor de salubrizare pentru toate gospodăriile;
  • studierea posibilităţii de instalare a unor plase pe cursurile de apă la ieşirea din localităţi;
  • s-a solicitat o mediatizare mai amplă a sancţiunilor aplicate de către autorităţi, cu exemple clare, dar şi evidenţierea acţiunilor pozitive de protecţie a mediului;
  • necesitatea efectuării unei informări mai largi a populaţiei pe diverse căi asupra campaniilor de colectare gratuite desfăşurate de către operatorul judeţean;
  • necesitatea continuării investiţiilor în infrastructura de apă şi canalizare.

Având în vederea complexitatea problemei, Instituţia prefectului – judeţul Bistriţa-Năsăud sprijină orice iniţiativă destinată protejării mediului, considerând că măsurile de prevenire sunt la fel de importante ca şi cele de coerciţie.

Transport marfa in Cluj – Transport mobila Cluj si mutari mobila Cluj – Ceasuri barbatesti – Ceasuri dama – Ochelari de soare

Salubrizarea in Bistrita se va face de catre Supercom București

Ieri, 27.01.2016, a avut loc semnarea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de măturat, spălat, stropirea şi întreţinerea...

Close