Proiectul Primariei Bistrita pentru Liceul Tudor Jarda pentru care s-au primit bani prin PNDL

Proiectul „Reabilitare şi modernizare Liceul de Muzică Tudor Jarda, str. Alexandru Odobescu nr. 8, Municipiul Bistriţa” a fost depus spre finanţare la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (M.D.R.A.P.F.E.) în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală „PNDL” în data de 17.03.2017.

Liceul de muzică este situat în intravilanul municipiului Bistriţa, strada Alexandru Odobescu nr. 8 şi aparţine domeniului public al acestuia. Imobilul este situat în zona de protecţie a ansamblului urban fortificat, subunitatea istorică de referinţă SIR – 28.

Liceul de muzică îşi desfăşoară activitatea în două corpuri de clădiri pentru învăţământ preuniversitar şi anume: Corp A – clădire monument istoric, construită în anul 1893 – 1894, poziţia nr. 471 în Lista Monumentelor Istorice cod. BN – II-m-B-01516; Corp B – clădire de factură modernă, construită în anul 1970 şi o clădire pentru sala de sport şcolară (fosta sală de festivităţi) construită în anul 1910 având încadrare stilistică: influenţe Art Nouveau specifice începutului de secol XX la clădirile publice.

În data de 19.07.2017 proiectul a fost admis la finanţare prin PNDL.

Valoarea totală a proiectului este 10.330.626,75 lei, din care:
– buget de stat prin PNDL – 9.331.707,49 lei (90,33% din valoarea totală a proiectului);
– contribuţie proprie – buget local – suportată de către municipiul Bistriţa, 998.919,26 lei (9,67% din valoarea totală a proiectului).

Principalele lucrări în cadrul obiectivului:
– asigurarea rezistenţei şi stabilităţii clădirilor: intervenţii la pereţi, consolidarea planşeelor, revizuirea şi refacerea şarpantelor pentru corpurile A, B şi sala de sport, refacerea în totalitate a învelitorii şi tinichigeriei, realizarea funcţionalităţii spaţiilor pentru profilul liceului de muzică, respectiv acreditărilor (completarea spaţiilor de învăţământ cu cele de studiu individual programate după-amiază, la terminarea orelor de şcoală propriu-zise), mărirea suprafeţei prin mansardarea corpurilor A şi B, lucrări de consolidare sală de sport (se vor consolida grinzile şi planşeul din beton la sala de sport folosind grinzi metalice suplimentare;
– se propune reabilitarea clădirilor într-o manieră care urmăreşte conservarea specificului acestora, punerea în valoare a faţadelor clădirii monument istoric – corp A şi a elementelor decorative din corp sala de sport;
– refacerea în totalitate a finisajelor interioare şi exterioare, înlocuirea tâmplăriei (ferestrele exterioare) cu tâmplării similare din lemn stratificat, restaurarea tâmplăriilor originale (uşi interioare şi exterioare), recompartimentări interioare nestructurale necesare pentru reamenajarea sălilor de clasă, a laboratoarelor, a birourilor, a grupurilor sanitare, realizarea izolării fonice, termice şi hidrofuge conform standardelor cerute de procesul de invăţământ;
– asigurarea utilităţilor şi înlocuirea tuturor instalaţiilor interioare (sanitare, termice, electrice); iluminat cu aparate de iluminat interioare echipate cu surse LED şi comandate de senzori inteligenţi, curenţi slabi, reamenajare grupuri sanitare la toate nivelurile; activităţi educaţionale ocazionale, săli de studiu individual, activităţi extracurriculare şi activităţi de deservire (arhive, depozit manuale, vestiare personal);
– mobilier, echipamente şi dotări audio-vizuale şi IT adaptate specificului liceului de muzică;
– introducerea instalaţiilor moderne de securitate: antiefracţie, supraveghere video, acces controlat etc.;
– reabilitarea sălii de festivităţi, mărirea suprafeţei acesteia, asigurare sonorizare şi izolaţie fonică, mobilier nou;
– asigurarea accesului persoanelor cu dezabilităţi locomotorii, amenajare grup sanitar special pentru aceste persoane;
– realizarea amenajărilor exterioare pentru activităţi în aer liber şi anume: reamenajarea pavimentului curţii de recreaţie (dale prefabricate, cu rosturi format mare la fila superioară montaj pe sapă de beton armat), asfaltare acces carosabil, în suprafeţele de recreaţie se vor amenaja spaţii verzi şi plantaţii aferente, amenajarea unui amfiteatru cu gradene având suprafeţele acoperite cu lemn de pin termostatat pe structură molid termostatată pentru exterior – Deck; mobilier urban în curtea liceului: bănci, coşuri de gunoi, suporturi de biciclete, panouri de avizier;
– refacerea împrejmuirilor prin consolidarea şi recondiţionarea structurii stâlpişorilor şi a parapetului cu gard decorativ front la străzile de acces şi refacere 50% confecţii metalice decorative cu unitate stilistică;
– refacere gard metalic + plasă suplimentară adiacent la teren sport.

În perioada următoare se va obţine autorizaţia de construire şi va începe procedura de achiziţie publică aferentă realizării lucrărilor. Se estimează demararea lucrărilor în iunie 2018.

Transport marfa in Cluj – Transport mobila Cluj si mutari mobila Cluj – Ceasuri barbatesti – Ceasuri dama – Ochelari de soare

“Drum de acces şi utilităţi aferente Complexului Sportiv Polivalent” proiect finantat prin PNDL

Proiectul „Drum de acces şi utilităţi aferente Complexului Sportiv Polivalent, Municipiul Bistriţa”, a fost depus spre finanţare la Ministerul Dezvoltării

Close