Proiect de hotărâre supus dezbaterii publice

În temeiul dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Municipiul Turda supune dezbaterii publice Proiectul de hotărâre cu caracter normativ “referitor la stabilirea plafonului minim până la care se afişează pe pagina de internet proprie obligaţiile fiscale restante ale debitorilor persoane fizice şi juridice.”

          Pe site-ul Primăriei Municipiului Turda la secţiunea Comunicate şi Anunţuri apare: proiectul de hotărâre, raportul de specialitate şi expunerea de motive privind acest proiect.

          Pe această cale îi informăm pe toţi cei interesaţi de faptul că pot trimite în scris, în termenul legal, propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind acest proiect supus dezbaterii publice, până la data de 11.03.2016.

          Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare la proiectul de hotărâre cu caracter normativ supus dezbaterii publice se pot depune în scris la registratura instituţiei, sau pe adresa de e-mail [email protected].

Transport marfa in Cluj – Transport mobila Cluj si mutari mobila Cluj – Ceasuri barbatesti – Ceasuri dama – Ochelari de soare

Lansare candidatură – Cristian Octavian Matei

În data de 25 februarie 2016, începând cu ora 17.30, la Teatrul ,,Aurel Manea” Turda, va avea loc lansarea candidaturii

Close