PLANUL DE MĂSURI pentru creşterea gradului de siguranţă al cetăţeanului pe timpul sezonului estival (01.06-15.09.2017)

În fiecare an, pe timpul sezonului estival pe raza judeţului şi în zonele montane se desfăşoară multiple activităţi în spaţiul public, la care participă numeroase persoane şi se constată o creştere a numărului de turişti, fapt ce impune adaptarea misiunilor inspectoratului, astfel încât să fie realizată o capacitate corespunzătoare de acţiune şi intervenţie pentru asigurarea unui climat de normalitate şi crearea condiţiilor necesare creşterii gradului de siguranţă a cetăţenilor.

Tot în această perioadă, deşi elevii şi studenţii vor intra în vacanţă, se vor derula o serie de examene precum:

evaluarea naţională, bacalaureat şi de asemenea organizarea de tabere şcolare, ce implică prezenţa personalului I.J.J. Bistriţa-Năsăud în spaţiul public, pentru prezervarea climatului de ordine publică.

Pentru gestionarea situaţiei operative, în funcţie de lecţiile învăţate în anii precedenţi şi de numărul de turişti, se va avea în vedere adaptarea măsurilor şi a dispozitivelor în misiunile ce se vor desfăşura în zona montană, pentru a se asigura o prezenţă activă în stradă a efectivelor angrenate în misiuni, cât şi o intervenţie mai eficientă la sesizările primite direct de la cetăţeni sau prin SNUAU 112.

În acest sens, având în vedere evenimentele preconizate şi situaţia operativă înregistrată în anii trecuţi, toate structurile operative de jandarmi vor acţiona pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, respectarea ordinii şi liniştii publice, precum şi adoptarea celor mai eficiente măsuri pentru asigurarea unui climat corespunzător de ordine şi siguranţă publică.

În contextul aspectelor prezentate, pe timpul sezonului estival este posibilă apariţia unor probleme, ca:
Tulburarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia desfăşurării unor manifestări cultural-artistice, sportive etc. şi prin folosirea aparaturii de sonorizare peste normele admise în zona barurilor, cluburilor şi locurilor de cazare.

Săvârşirea unor infracţiuni cu violenţă în zona barurilor, cluburilor, locurilor de cazare şi a altor locuri pretabile.

Creşterea micii criminalităţi, predominat furturi, înşelăciuni, încălcarea dreptului de autor, comerţului stradal ilegal.
Desfăşurarea unor activităţi cu caracter ilicit în zonele turistice cu aflux mare de turişti, cu precădere în sfera comerţului stradal, dreptului de proprietate intelectuală etc.

Scopul îl constituie asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică pe timpul sezonului estival, prevenirii criminalităţii şi pregătirii antiinfracţionale a populaţiei, stabilirii unor relaţii de parteneriat cu cetăţenii, desfăşurării unor activităţi de consiliere şi informare.

Asigurarea şi restabilirea ordinii publice se va realiza de către Jandarmeria Română, cu sprijinul celorlalte structuri ale M.A.I. în conformitate cu legislaţia şi ordinele în vigoare.

Obiective:

Schimbul de date şi informaţii pentru cunoaşterea permanentă a evoluţiei situaţiei operative şi a riscurilor asociate;
Asigurarea prezenţei active a efectivelor de siguranţă publică, în uniformă adecvată şi cu mijloace din dotare, în special în zonele aglomerate, pentru descurajarea comiterii de fapte antisociale;
Intensificarea şi supravegherea locurilor şi mediilor cu risc criminogen;
Prevenirea manifestărilor violente sau actelor de vandalism în locurile unde vor fi organizate manifestări sportive, culturale, (spectacole, concerte etc.) sau după caz, pe timpul vizionării diferitelor meciuri de fotbal;
Desfăşurarea activităţilor de informare preventivă a populaţiei.
Desfăşurarea activităţilor de prevenire a criminalităţii prin transmiterea către turişti a unor recomandări pentru reducerea riscului de victimizare şi implicării acestora în activităţi infracţionale.

Măsuri pentru asigurarea şi restabilirea ordinii şi siguranţei publice

Asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă publică, conform competenţelor, cu ocazia desfăşurării manifestărilor cultural – artistice, sportive, de protest etc.
2. Prevenirea şi combaterea faptelor antisociale comise de persoane sau grupuri de persoane (cerşetori, hoţi de buzunare, etc.) care îşi fac apariţia în zona staţiunilor, locurilor de agrement frecventate de turişti şi a altor locuri aglomerate.
3. Adoptarea măsurilor specifice cu caracter antiterorist, pentru prevenirea unor asemenea acțiuni și minimizarea riscurilor de această natură în zone cu aglomerări de persoane, obiective de interes public, lăcașuri de cult, precum și la obiectivele din responsabilitatea IJJ Bistrița-Năsăud.
4. Organizarea și executarea de acțiuni punctuale în zone de interes operativ, (baruri, discoteci, târguri, pieţe, etc.) în scopul prevenirii stărilor conflictuale,menţinerii şi asigurării ordinii şi liniştii publice.
5. Intervenția operativă la evenimente sesizate prin SNUAU 112, conform competențelor.
6. Creșterea vizibilității și prezența activă a efectivelor de ordine și siguranță publică în locurile aglomerate, în proximitatea locațiilor în care se organizează tabere și excursii, gări, etc. în scopul descurajării comiterii de fapte antisociale.
7. Adaptarea dispozitivelor de ordine și siguranță publică în stațiunile turistice și pe traseele montane în vederea prevenirii faptelor antisociale și asigurării capacităților de intervenție pentru salvarea/evacuarea persoanelor aflate în dificultate în mediul montan.
8. Desfăşurarea de acţiuni comune pentru prevenirea şi combaterea furturilor de/şi din auto, depistarea şi prinderea persoanelor urmărite în temeiul legii.

9. Analiza situației operative din zonele și localitățile unde vor avea loc manifestări publice de amploare sau cu risc, specifice sezonului estival, stabilirea și aplicarea măsurilor, cu participare tuturor structurilor cu responsabilități în domeniu și implicarea reprezentanților autorităților administrației publice locale.
10. Adaptarea măsurilor specifice la nivelul județului Bistrița-Năsăud, în zona desfășurării activităților asociate Evaluării Naționale și Examenul Național de Bacalaureat, precum și, după caz, pe timpul transportului lucrărilor, de comun acord cu structurile de poliție competente teritorial.
11. Adaptarea dispozitivelor de ordine și siguranță publică, în funcție de rezultatul evaluărilor efectuate, specificul situației operative existente la nivelul județului Bistrița-Năsăud, pentru prevenirea infracțiunilor în locurile publice și în vederea realizării unui climat corespunzător de siguranță civică.
12. Intensificarea schimbului de date şi informaţii, intra şi interinstituţional, în vederea cunoaşterii riscurilor şi amenințărilor cu incidenţă asupra climatului de ordine şi siguranţă publică.

Transport marfa in Cluj – Transport mobila Cluj si mutari mobila Cluj – Ceasuri barbatesti – Ceasuri dama – Ochelari de soare

Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a declarat incompatibil sau in conflict de interese un primar din Bistrita – Nasaud

Este vorba despre primarul comunei Şanţ, Ioan Szabo, care, potrivit ANI, „În perioada 12 septembrie 2012 – 03 iulie 2014,...

Close