MĂSURILE INTREPRINSE ÎN VEDEREA ASIGURĂRII SIGURANŢEI ELEVILOR ÎN PROXIMITATEA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Având în vedere aspectele rezultate din analiza situaţiei operative aferentă anului şcolar 2016-2017, la nivel judeţean a fost întocmit.

PLANUL TERITORIAL COMUN DE ACŢIUNE

pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar 2017-2018.

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PLANULUI TERITORIAL COMUN DE ACŢIUNE

Actualizarea listei unităţilor de învăţământ preuniversitar existente la nivel judeţean şi clasificarea acestora în funcţie de tipul lor şi existenţa infrastructurii referitoare la siguranţa şcolară (pe baza informaţiilor primite de la unităţile de învăţământ preuniversitar) – obiectiv realizat;
Evaluarea unităţilor de învăţământ preuniversitar atât din punct de vedere al asigurării cu pază şi elemente de protecţie (conform prevederilor Legii 333/2003), cât şi referitor la situaţia operativă înregistrată în anul precedent – obiectiv realizat;
Informarea IJJ cu privire la :
– unităţile de învăţământ preuniversitar care le revin în responsabilitate la nivel judeţean;
– evaluarea acestora din punct de vedere al asigurării cu pază şi elemente de protecţie (conform prevederilor Legii 333/2003) – obiectiv realizat;
Informarea ISJ BN cu privire la repartiţia unităţilor de învăţământ în responsabilitatea structurilor cu atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei publice (poliţie, jandarmerie şi poliţie locală) – obiectiv realizat;
Desemnarea unui poliţist pentru fiecare unitate de învăţământ, care să gestioneze şi să răspundă de prevenirea şi combaterea fenomenului antisocial în mediul şcolar – obiectiv realizat;
Efectuarea de controale comune pe linia elaborării, respectării şi aplicării Regulamentelor Interne de către unităţile de învăţământ preuniversitar, remedierea deficienţelor înregistrate – termen permanent;
Monitorizarea permanentă şi evaluarea evoluţiei şi dinamicii fenomenului delincvenţei juvenile în mediul şcolar, îndeosebi a faptelor comise cu violenţă, pe baza analizelor semestriale realizate la nivel local de către instituţiile partenere – termen permanent;
Realizarea de parteneriate cu instituţii guvernamentale şi organizaţii neguvernamentale care pot sprijini activităţile de prevenire desfăşurate, la nivel teritorial, de către personalul MAI şi al MEN – termen permanent;
Realizarea de programe/proiecte şi campanii de prevenire a violenţei în mediul şcolar – termen permanent;
Efectuarea de acţiuni şi controale tematice la nivel local, în funcţie de constatările desprinse din analizele efectuate, la care să participe şi structurile de jandarmi şi poliţiei locale conform atribuţiilor ce le revin – termen permanent;
Includerea unităţilor de învăţământ identificate cu grad de risc în itinerariile de patrulare auto şi pedestre, ca punct obligatoriu de staţionare şi în trecere, în special pe timpul sosirii şi plecării elevilor la/de la cursuri – termen permanent.

A N A L I Z A

modului de asigurare a siguranţei elevilor şi personalului didactic în zonele unităţilor de învăţământ preuniversitar din Judeţul Bistriţa-Năsăud, în anul şcolar 2017-2018

a. Situaţia unităţilor de învăţământ preuniversitar existente pe raza judeţului Bistriţa-Năsăud
În judeţul Bistriţa-Năsăud, în anul şcolar 2017-2018, funcţionează 311 locaţii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar public (75 în mediul urban şi 236 în mediul rural);
118 grădiniţe (36 în mediul urban şi 82 în mediul rural);
167 şcoli generale (21 în mediul urban şi 146 în mediul rural);
26 licee, colegii, şcoli profesionale etc. (18 în mediul urban şi 8 în mediul rural);
şi 12 locaţii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar privat (10 în mediul urban şi 2 în mediul rural), din care:
5 grădiniţe (5 în mediul urban);
1 şcoală generală (1 în mediul urban);
6 licee, colegii, şcoli profesionale etc. (4 în mediul urban şi 2 în mediul rural).

b. Modul de asigurare cu pază a unităţilor de învăţământ preuniversitar.
Sub aspectul asigurării cu pază a unităţilor de învăţământ preuniversitar, din cele 321 locaţii şcolare aflate în evidenţă, 61 au fost asigurate cu una din formele de pază umană prevăzute de lege (18,8 % la nivel judeţean), din care: 21 (34,4 %) în mediul urban şi 40 (65,6%) în mediul rural, iar dintre cele 61 asigurate cu pază:
40 sunt asigurate cu pază proprie (9 în mediul urban şi 31 în mediul rural);
10 este asigurată cu pază mixtă (în mediul urban);
11 sunt asigurate exclusiv cu pază prin societăţi specializate(toate în mediul urban).
Totodată, 100 locaţii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar (30,9%) sunt dotate cu sisteme de supraveghere video (TVCI), din care:
65 atât în interiorul, cât şi în exteriorul acestora (20 în mediul urban şi 45 în mediul rural);
20 exclusiv în interior (2 în mediul urban şi 19 în mediul rural);
14 exclusiv în exterior (2 în mediul urban şi 12 în mediul rural).
Un număr de 15 unităţi de învăţământ preuniversitar (3 şcoli primare/gimnaziale şi 12 grădiniţe) din cele 323, nu au împrejmuiri corespunzătoare, acestea fiind în diverse stadii de construcţie sau renovare, funcţionează în încăperi ale unor blocuri ori sunt în diverse stadii de degradare şi nu s-au alocat resurse financiare pentru repararea acestora.

Evoluţia criminalităţii sesizate, pe genuri de fapte – an şcolar 2016-2017

Conform datelor statistice existente la nivelul I.P.J. Bistriţa-Năsăud, în perioada 15.09.2016– 16.06.2017, comparativ cu perioada similară a anului şcolar anterior, numărul infracţiunilor sesizate în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar a scăzut cu 23,8 %(de la 63 la 48), dintre acestea 27(-12) fiind sesizate în mediul urban (56%) şi 21(-3) în mediul rural (44%).
Pe genuri, faptele de natură penală sesizate în mediul preuniversitar sunt:
26 (-1) fapte de lovire sau alte violenţe;
2 (+1) faptă de vătămare corporală din culpă;
16(-10) fapte de furt;
1(+1) faptă de purtare abuzivă
1(+1) faptă de ameninţare;
1 (+1) faptă de distrugere;
1 (+1) faptă de purtarea sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.

Din cele 48 infracţiuni sesizate, 45 au avut loc în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar şi 3 in zona adiacenta.

Din totalul infracţiunilor sesizate, 22(45.8%) au avut loc în licee, colegii, şcoli profesionale şi 26(54.2%) în şcoli generale.
Cele 48 infracţiuni sesizate în mediul şcolar au fost înregistrate astfel:

lovire sau alte violenţe (26) – 24 în incinta şi 2 în zona adiacentă a şcolilor, 10 în mediul urban şi 16 în mediul rural, 14 în şcoli generale şi 12 în licee, marea majoritate având loc între elevi;
furt (16) – toate în incinta şcolilor, 12 în urban şi 4 în rural, 8 în licee şi 8 în şcoli generale, majoritatea constând în furturi de telefoane mobile şi sume de bani, aparţinând elevilor;
distrugere din culpă (1) – în incinta unui liceu din mediul urban;
purtare abuzivă(1)- în incinta unei sc. generale din mediul rural.
vătămare corporală din culpă (1) – în zona adiacentă şcolii, în mediul urban;
ameninţare (1) – în incinta unei şcoli generale din mediul urban;
distrugere (1) – în incinta unei şcoli generale din mediul rural;
portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase (1) – în incinta unei şcoli generale din mediul rural.

Pe parcursul anului şcolar 2016-2017, cele mai multe infracţiuni au fost sesizate în următoarele unităţi de învăţământ preuniversitar:
Liceul de Servicii Bistriţa – 2 de lovire sau alte violenţe ;
Şcoala Gimnazială Maieru Anieş – 2 fapte de furt;
Şcoala Gimnazială Şanţ – 2, din care: 1 lovire sau alte violenţe şi 1 purtare abuzivă;
Şcoala Gimnazială Dumitriţa – 2 fapte de lovirea sau alte violenţe;
Colegiul Tehnic ”Grigore Moisil” Bistriţa – 5, din care: 2 fapte de lovirea sau alte violenţe şi 3 fapte de furt;
Şcoala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Năsăud – 2, din care: 1 faptă de furt şi 1 faptă de lovirea sau alte violenţe;
Şcoala Gimnazială Şieu-Odorhei – 2 de lovirea sau alte violenţe;

Concluzii

În perioada analizată, comparativ cu perioada similară a anului şcolar anterior, situaţia privind siguranţa în unităţile de învăţământ preuniversitar din Judeţul Bistriţa-Năsăud se prezintă astfel:

infracţionalitatea şcolară sesizată a scăzut cu 23.8 %;
infracţiunile sesizate au fost de: lovire sau alte violenţe, furt, distrugere din culpă şi purtare abuzivă;
creşterea indicatorilor infracţionalităţii în şcoli se manifestă la toate categoriile, atât în mediul urban, cât şi în mediul rural, cu excepţia infracţiunilor de furt care scad cu 10 fapte;
indicatorii privind autorii şi victimele elevi scad şi cresc indicatorii la autori şi victime profesori;
3 infracţiuni au fost comise în zona adiacentă, celelalte fapte de natură penală au fost comise în incinta unităţilor de învăţământ;
nu întotdeauna activităţile şi campaniile preventive desfăşurate în şcoli şi-au atins scopul, în special în ceea ce priveşte infracţionalitatea din incinta şcolilor;
nu au fost constatate disfuncţionalităţi în relaţionarea la nivel judeţean sau local cu partenerii de colaborare.

Transport marfa in Cluj – Transport mobila Cluj si mutari mobila Cluj – Ceasuri barbatesti – Ceasuri dama – Ochelari de soare

Incendiu în localitatea Cormaia

În cursul dimineții zilei de miercuri, 27 septembrie a.c., la ora 06.23, un apelant al numărului unic 112 sesiza Inspectoratul

Close