Măsurile întreprinse de Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Bistriţa-Năsăud privind asigurarea siguranţei elevilor în proximitatea unităţilor de învăţământ, principalele zone de risc identificate

În conformitate cu Planul teritorial comun de acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar, întocmit la nivel judeţean între IPJ BN, IJJBN, ISU BN, ISJ BN şi aprobat de Prefectul judeţului, în anul şcolar 2016 -2017, efectivele inspectoratului au acţionat pentru asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar aflate în responsabilitatea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bistriţa-Năsăud, ( 8 unități de învățământ), îndeosebi în intervalele orare 07:30-08:10, 10:50-11:10, 14.00-14.20, pe timpul anului şcolar, astfel:
municipiul Bistrița:
Colegiul Tehnic „Grigore Moisil”
Liceul Tehnologic „Forestier”
Liceul Tehnologic „Agricol”
orașul Beclean:
Colegiul Național „Petru Rareș”
Liceul Tehnologic „Henri Coandă”
orașul Năsăud:
Colegiul Silvic „Transilvania”
orașul Sîngeorz-Băi
Liceul Teoretic „Solomon Haliță”
localitatea Piatra Fîntînele
Școala Gimnazială Piatra Fîntînele
Unităţile şcolare repartizate IJJ BN sunt organizate cu pază şi elemente de protecţie astfel:
Colegiul Tehnic „Grigore Moisil” Bistriţa – are pază proprie şi cu societate specializată şi sistem de supraveghere video amplasat în interior şi exterior;
Liceul Tehnologic „Forestier” Bistriţa – are pază proprie şi cu societate specializată şi sistem de supraveghere video amplasat în interior şi exterior;
Liceul Tehnologic „Agricol” Bistriţa – are pază proprie şi sistem de supraveghere video amplasat în interior şi exterior;
Colegiul Național „Petru Rareș” Beclean – are pază proprie şi sistem de supraveghere video amplasat în interior şi exterior;
Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Beclean – are pază proprie;
Colegiul Silvic „Transilvania” Năsăud – are pază proprie şi sistem de supraveghere video amplasat în interior şi exterior;
Liceul Teoretic „Solomon Haliță” Sângeorz Băi – are pază proprie;
Școala Gimnazială Piatra Fîntînele – nu are pază proprie;
Conform atribuţiilor ce ne revin în baza legislaţiei existente: Legea nr.550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, Legea nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ, modificată prin Legea nr. 29/2010, pentru asigurarea securităţii elevilor şi a cadrelor didactice în zona unităţilor de învăţământ, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Bistriţa-Năsăud a întreprins următoarele măsuri specifice:
Subunităţile de intervenţie, din cadrul I.J.J. Bistriţa-Năsăud, au acţionat şi realizat intervenţia rapidă la solicitarea conducerii instituţiilor de învăţământ, în localităţile unde există structuri de jandarmi (Bistriţa, Năsăud, Beclean, Sîngeorz-Băi, Rodna, Piatra Fîntînele);
În cadrul sistemului integrat de patrulare / menţinere a ordinii publice poliţie – jandarmi, includerea şcolilor în itinerarul de patrulare;
Organizarea şi efectuarea unor activităţi preventiv – educative (expuneri, dezbateri, etc.) în unităţile de învăţământ preuniversitar, în cadrul taberelor şcolare, etc..
Asigurarea măsurilor de ordine publică la sediul Comisiei de Bacalaureat / Evaluare Judeţeană, a sediilor centrelor zonale de evaluare şi a Comisiilor de Contestaţii Judeţene, precum şi însoţirea transportului lucrărilor de la centrele de evaluare la centrele de contestaţii zonale;
Executarea unor acţiuni punctuale independent sau în comun cu poliţia, în zona unităţilor de învăţământ pentru combaterea absenteismului şcolar.
Contactarea şi realizarea unei legături permanente cu factorii responsabili din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Patrulele, de jandarmi aflate pe itinerariile de patrulare în zona unităţilor şcolare au luat legătura cu, conducerile acestora în scopul de a se informa cu privire la problemele din zona adiacentă acestora şi luarea măsurilor legale.
Activităţile au fost desfăşurate în uniformă militară şi dotarea prevăzută la nivelul acestei misiuni.
S-a realizat permanent schimbul de date şi informaţii cu unităţile de poliţie pe raza cărora s-au desfăşurat activitatea.
Identificarea grupurilor de tineri care se află în zona şcolilor şi au un comportament deviant, precum şi sancţionarea acestora.
Din analiza situaţiei operative înregistrată (conf. adresei IPJ BN nr. 187427/08.09.2017) în anul şcolar 2016-2017, la unităţile şcolare repartizate IJJ BN, au fost constatate fapte de natură penală, astfel:
Colegiul Tehnic „Grigore Moisil”Bistriţa – 6 infracţiuni (2 loviri, 4 furturi);
Liceul Tehnologic „Forestier” Bistriţa – 1 infracţiune; (1 furt);
Liceul Tehnologic „Agricol” Bistrița – 2 infracţiuni; (1 lovire, 1 furt);
Colegiul Național „Petru Rareș” Beclean – 2 infracţiuni; (1 vătămare corporală din culpă, 1 distrugere);
Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Beclean – 1 infracţiune (1 furt);
Delicvenţa juvenilă se manifestă într-o multitudine de forme în societate şi implicit în şcoală. Diversitatea formelor de manifestare, (injurii, ameninţări, bătăi, hărţuiri) impune realizarea de eforturi continue şi comune cu instituţiile cu responsabilităţi în domeniu, în scopul găsirii celor mai eficiente mijloace de contracarare a efectelor nedorite dar inevitabile atât asupra individului cât şi asupra întregii comunităţi.
Deoarece în procesul de educaţie sunt implicaţi mai mulţi factori – familie, şcoală, autorităţi, mass-media, cu atribuţii sau preocupări în domeniul prevenirii delincvenţei juvenile, precum şi prin angrenarea nemijlocită a tinerilor şi familiilor acestora în activităţi educativ-preventive, concret, în plan local, I.J.J.Bistriţa-Năsăud a desfăşurat, la nivelul judeţului, 90 activităţi de prevenire în mediul şcolar preuniversitar, cu prezentarea de teme privind prevenirea faptelor antisociale care pot fi săvârşite în şcoli şi care vizează violenţa în mediul şcolar, pe direcţiile de acţiune:
„Prevenirea delicvenţei juvenile” – campania „Adolescenţă fără delicvenţă!” – 53 activităţi,
„Prevenirea violenţei în instituţiile de învăţământ” – campania „Şcoala în siguranţă!” – 29 activităţi.
„Prevenirea consumului de droguri sau substanţe halucinogene”, în cadrul programului „Fii conştient, nu dependent!” – 8 activităţi.
La nivelul I.J.J.Bistriţa-Năsăud în perioada: Septembrie – 2016 – August-2017, se regăsesc, următoarele statistici:
SANCŢIUNI APLICATE:
În incinta unităţilor de învăţământ:
– 15 sancţiuni contravenţionale, din care
3 avertisment scris;
12 amenzi (valoare = 1.100 lei).
În proximitatea unităţilor de învăţământ:
– 5 sancţiuni contravenţionale, din care
2 avertisment scris;
3 amenzi (valoare = 350 lei).
 
Periodic, au fost executate acţiuni punctuale independent sau în comun cu poliţia, în zona unităţilor de învăţământ pentru combaterea absenteismului şcolar depistarea elevilor care nu frecventează cursurile, acţiuni finalizate cu întocmirea proceselor verbale de depistare a acestora şi aducerea la cunoştinţa conducerii unităţilor de învăţămînt din care aceştia fac parte ( 87 elevi);
În cursul acestui an şcolar, vom acţiona în conformitate cu Planul teritorial comun de acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar 2017-2018, prin desfăşurarea următoarelor activităţi/acţiuni specifice:
Prevenirea comiterii de infracţiuni în zona adiacentă unităţilor şcolare prin includerea unităţilor de învăţământ identificate cu grad de risc în itinerariile de patrulare auto şi pedestre, ca punct obligatoriu de staţionare şi în trecere, în special pe timpul sosirii şi plecării elevilor la/de la cursuri.
Adaptarea permanentă a dispozitivelor de ordine şi siguranţă publică, în funcţie de situaţia operativă.
Informarea reciprocă privind înregistrarea şi raportarea actelor de violenţă la nivel local, comise în incinta şi în zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar.
Cunoaşterea, la nivel local a problemelor cu care se confruntă unităţile de învăţământ preuniversitar, în vederea bunei gestionări a siguranţei.
Efectuarea, în comun, a analizelor în cazul unor incidente deosebite pentru identificarea cauzelor şi condiţiilor care au favorizat săvârşirea faptei, şi măsurile dispuse pentru eliminarea acestora.
Efectuarea de acţiuni, în funcţie de constatările desprinse din analizele efectuate, conform atribuţiilor.
Desfăşurarea periodică a unor activităţi cu conţinut educativ-preventiv pe linie de droguri, consum de alcool, acte normative nou-aparute şi măsuri de prevenire a victimizarii.

Transport marfa in Cluj – Transport mobila Cluj si mutari mobila Cluj – Ceasuri barbatesti – Ceasuri dama – Ochelari de soare

MĂSURILE INTREPRINSE ÎN VEDEREA ASIGURĂRII SIGURANŢEI ELEVILOR ÎN PROXIMITATEA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Având în vedere aspectele rezultate din analiza situaţiei operative aferentă anului şcolar 2016-2017, la nivel judeţean a fost întocmit. PLANUL

Close