Licitație pentru furnizare de echipamente și mobilier pentru hotelul Potaissa

Societatea Turda Salina Durgau S.A. cu sediul în Turda, Aleea Durgaului, nr.7, jud. Cluj, tel.0364260940, fax.0364260968, e-mail [email protected], organizează procedura de cerere de ofertă privind achiziția de lucrări pentru “Furnizare de echipamente și mobilier pentru hotelul Potaissa Turda” .

Legislație aplicabilă: OUG nr.34/2006 cu modificările și completările ulterioare. Documentația poate fi accesată din Sistemul Electronic de Achiziții Publice , invitația de participare nr. 383949/05.01.2016.

1. Locul principal de prestare: Municipiul Turda, jud. Cluj

2. Nu se admit oferte alternative.

3. Termenul limită de depunere a ofertelor: 20.01.2016 ora 10:00.

4. Adresa la care se transmit ofertele: Primăria Municipiului Turda, Registratură, P-ta 1 Decembrie 1918, nr.28, jud. Cluj pentru Societatea Turda Salina Durgau S.A.

5. Limba de redactare a ofertelor: limba română.

6. Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 20.01.2016 ora 11:00, Primăria Municipiului Turda – Sala de Protocol, P-ța 1 Decembrie 1918, nr.28, jud. Cluj.

7. Criteriul de atribuire al contractului: Prețul cel mai scăzut.

8. Informații suplimentare puteți obține la adresa de e-mail [email protected] sau la numărul de telefon 0364.260.940 int.106 persoană de contact Anca Maria Simona.

Transport marfa in Cluj – Transport mobila Cluj si mutari mobila Cluj – Ceasuri barbatesti – Ceasuri dama – Ochelari de soare

Infracţiuni la Turda

La data de 5 ianuarie, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Turda au identificat doi tineri de 15, respectiv 27 de

Close