INFORMARE PRIVIND ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE DE INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD PE PRIMELE 5 LUNI ALE ANULUI 2017

A. Ordine şi Siguranţă Publică

În primele 5 luni ale acestui an structurile de ordine şi siguranţă publică din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „Gelu-Voievod” Bistriţa-Năsăud, au gestionat misiunile de asigurare şi restabilire a ordinii publice, au participat la misiunile de menţinere a ordinii publice, în sistem integrat, precum şi la cele în cooperare cu alte instituţii.

Obiectivul principal îl constituie creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor, ca urmare s-a acționat permanent pe linia asigurării unui climat de siguranță şi pentru prevenirea faptelor contravenționale şi infracționale cu impact negativ în planul normalității civice.

La nivelul județului, inspectoratul a dezvoltat şi consolidat relaţiile de cooperare şi colaborare cu instituţiile din cadrul Sistemului Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională. Întreaga activitate a instituției s-a raportat la nevoile cetăţeanului, asigurării integrității fizice și patrimoniale ale acestuia şi pentru menținerea unui climat de normalitate civică.

Foarte important pentru relația cu cetățenii l-a constituit contactul direct, prilej de comunicare nemijlocită, de cunoaștere reciprocă și de apropiere umană, cu beneficii considerabile pentru misiunea pe care, în esenţă, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bistriţa-Năsăud o are de îndeplinit.

Prin măsurile întreprinse, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Gelu Voievod” Bistriţa-Năsăud a contribuit la mentinerea stării de legalitate şi de echilibru, fapt ce a permis exercitarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale, precum şi funcţionarea instituţiilor statului de drept într-un cadru de normalitate.

Structurile de ordine şi siguranţă publică au acţionat pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin cu privire la asigurarea şi restabilirea ordinii publice, apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţeanului, a proprietăţi publice şi private, protecţia instituţiilor fundamentale ale statului, prevenirea şi combaterea faptelor antisociale.

Pentru executarea misiunilor de ordine publică, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Gelu Voievod” Bistriţa-Năsăud are constituite următoarele structuri:
– Detaşamentul de Jandarmi 1 Mobil Bistriţa (include şi o subunitate antiteroristă, precum şi o grupă conductori câini serviciu);
– două structuri de supraveghere şi intervenţie în oraşele Beclean şi Năsăud;
– două posturi de jandarmi montane în localităţile Rodna şi Piatra-Fîntînele;
– un post jandarmi ordine publică staţiune balneoclimaterică în oraşul Sîngeorz-Băi.
Statistic, în această perioadă respectiv primele 5 luni ale anului 2017 s-au executat un număr de 3.159 misiuni în domeniul ordinii şi siguranţei publice faţă de 3.116 în perioada similară a anului trecut, reprezentând o creştere
de 1,36 %.
În acest sens exemplificăm:
313 misiuni de asigurare a ordinii şi siguranţei publice;
17 acţiuni executate premergător şi pe timpul alegerilor;
140 acţiuni în restabilirea ordinii publice fără a necesita intervenţia în forţă;
1.829 misiuni de menţinere a ordinii publice;
2 acţiuni în cooperare pentru efectuarea unor acte procedurale (Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Bistriţa-Năsăud);
634 acţiuni executate în cooperare cu alte instituţii (Poliţia, Garda Forestieră (silvic), Poliţia Transporturi Feroviare, Administraţia Publică Locală, Executori Judecătoreşti, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Traficul Rutier);
241 mandate de aducere puse în executare emise de organele de urmărire penală şi care au provenit de la judecătoriile şi parchetele din judeţ dar şi din ţară;
Pe timpul executării acestor misiuni, efectivele Inspectoratului de Jandarmi Județean Bistrița-Năsăud au constatat un număr de 172 de infracțiuni, cu 129 de autori, reprezentând o creștere cu 17,80 %, faţă de perioada similară a anului trecut.
Dintre acestea, 79 au fost constatate și sesizate în mod independent cu 49 de autori, iar un număr de 93 de infracțiuni constatate în cooperare cu alte instituții.
În misiunile executate pentru combaterea delictelor silvice au fost constatate un număr de 26 de infracțiuni în mod independent şi au fost aplicate un număr de 37 de sancțiuni contravenționale în valoare de 26.500 lei.
În perioada vizată, au fost aplicate 776 de sancțiuni contravenționale în valoare de 156.125 lei.
Au fost desfăşurate un număr de 11 acţiuni în sprijinul birourilor executorilor judecătoreşti pentru punerea în executare a sentinţelor emise de către instanţe.

Cu ocazia misiunilor de asigurare a ordinii publice executate, structurile de ordine publică şi cele specializate au acționat pentru prevenirea, descurajarea unor acţiuni care vizează tulburări sociale sau manifestări de violenţă, constatarea și sancționarea abaterilor de la normele legale din competență.
În asigurarea ordinii şi siguranţei publice, enumerăm misiunile executate cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2017, misiunile de asigurare a ordinii şi siguranţei publice din perioada 01-19.02.2017, la protestele privind deciziile luate de către Guvernul României, misiunile la manifestările cultural-artistice, promoţionale şi religioase desfăşurate în judeţ în această perioadă, misiunile de asigurare pe timpul competiţiilor sportive în liga naţională de handbal feminin, superliga naţională de fotbal feminin, fotbal masculin liga a III-a, precum şi alte competiţii sportive, misiuni de menţinere a ordinii publice pe traseele montane, misiuni de căutare-salvare a persoanelor în mediul montan ori misiuni specifice cu ocazia unor vizite oficiale.
Ca element distinctiv în asigurarea ordinii şi siguranţei publice se remarcă protestele. La nivelul județului Bistrița-Năsăud, manifestările de protest au debutat în data de 31.01/01.02.2017, în contextul manifestărilor de protest existente la nivel naţional.
Evenimentele au fost inițiate pe rețelele de socializare și au beneficiat de mediatizare pe mai multe canale mass-media, acest fapt fiind un aspect de noutate.

În ceea ce priveşte infracţionalitatea stradală, în perioada 01 ianuarie – 31 mai 2017, la nivelul judeţului Bistriţa-Năsăud, au fost sesizate un număr de 91 de infracţiuni stradale.
Comparativ cu situaţia similară a anilor trecuţi, infracţionalitatea stradală sesizată a scăzut cu 10,78 % faţă de anul 2016 şi cu 28,35 % faţă de anul 2015, ca urmare a măsurilor luate de către instituţiile cu atribuţii în domeniu.
Pe linia prevenirii faptelor antisociale activităţile au fost desfăşurate pe următoarele direcţii de acţiune:
– prevenirea faptelor antisociale pe timpul adunărilor publice, cultural – artistice, a faptelor antisociale pe timpul manifestărilor sportive, prevenirea violenţei în instituţiile de învăţământ şi a delincvenţei juvenile. Totodată, aceste acţiuni urmăresc şi prevenirea violenţei în familie, promovarea și respectarea drepturilor omului și libertăților cetățenești, prevenirea criminalității stradale şi prevenirea consumului de droguri sau de alte substanţe halucinogene.

Structurile teritoriale specializate – montane/balneare – din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bistriţa-Năsăud, au acţionat în perioada analizată, pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice şi a unui climat de siguranţă publică în zonele turistice şi au desfăşurat activităţi de prevenire şi combatere a delictelor specifice zonei montane, activităţi de informare, îndrumare şi prevenire a producerii accidentelor pe traseele turistice, în zona locurilor de agrement din aria de competenţă.
În perioada de referinţă, efectivele Postului de Jandarmi Staţiune Balneoclimaterică Sîngeorz-Băi, ale posturilor montane Rodna şi Piatra Fîntînele au intervenit la un număr de 14 solicitări ale cetăţenilor precum şi ale unor instituţii ale statului. Aceste intervenţii s-au concretizat în tot atâtea acţiuni de căutare/salvare sau acordare sprijin unor persoane aflate în dificultate în zona montană.

B. Pază şi Protecţie Instituţională

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bistriţa-Năsăud execută misiuni de pază şi protecţie la 16 obiective de pe raza judeţului Bistriţa-Năsăud.
Activitatea pe linie de pază şi protecţie instituţională a fost orientată pentru monitorizarea permanentă a activităților desfășurate în obiective și zona adiacentă acestora, pentru prevenirea și combaterea faptelor cu caracter infracțional sau contravențional.
Structurile de pază şi protecţie a obiectivelor din competenţă, au aplicat un număr de 8 sancţiuni contravenţionale (7 amenzi contravenţionale în valoare de 1000 lei şi 1 avertisment).

Pe linia coordonării activităţilor privind planificarea, organizarea şi executarea misiunilor pe linie de pază şi protecţie a transporturilor cu caracter special, de bunuri şi valori, prin implementarea prevederilor legale în vigoare, în primele 5 luni ale acestui an au fost obţinute următoarele rezultate:
– total obiective asigurate cu pază – 16;
– au fost executate un număr de – 207 misiuni pentru paza transporturilor de valori în beneficiul Trezoreriei Bistriţa şi IJJ.Bistriţa-Năsăud;
– au fost executate un număr de – 10 misiuni pentru paza transporturilor de produse cu caracter special în beneficiul SC. FOX NATURALIS SRL, SC ECOTIM VERDE SRL, I.J.J. BISTRIŢA NĂSĂUD;
– au fost executate un număr de – 206 misiuni pentru paza transportului de corespondenţă clasificată cu serviciul specializat al Direcţiei Judeţene de Informaţii Bistriţa Năsăud.
– au fost monitorizate un număr de – 207 transporturi de valori şi 40 transporturi produse cu caracter special care au tranzitat zona de competenţă.

În concluzie, principala noastră îndatorire este supravegherea activă, neîntreruptă şi preventivă – liniştea cetăţenilor fiind prioritatea noastră!

În acest context, întreaga activitate desfăşurată a avut la bază următoarele documente programatice:
-Strategia Națională de Ordine și Siguranță Publică 2015-2020;
-Strategia privind consolidarea şi dezvoltarea Jandarmeriei Române pentru perioada 2015-2020;
-Planul de acţiuni al Jandarmeriei Române;
-Planul de acțiuni al inspectoratului pentru anul 2017.

Transport marfa in Cluj – Transport mobila Cluj si mutari mobila Cluj – Ceasuri barbatesti – Ceasuri dama – Ochelari de soare

PLANUL DE MĂSURI pentru creşterea gradului de siguranţă al cetăţeanului pe timpul sezonului estival (01.06-15.09.2017)

În fiecare an, pe timpul sezonului estival pe raza judeţului şi în zonele montane se desfăşoară multiple activităţi în spaţiul...

Close