Emitere ordin Privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean în Consiliul Judeţean Cluj, al domnului Mihai Seplecan

Prefectul judeţului Cluj, Gheorghe Ioan Vuşcan, a emis, ieri, 28 martie 2016, Ordinul nr 118/28.03.2016 privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean în Consiliul Judeţean Cluj, al domnului Mihai Seplecan, precum şi declararea ca vacant al locului de consilier judeţean ocupat de acesta.

Această decizie vine în urma analizei solicitării Partidului Naţional Liberal-Organizaţia Judeţeană Cluj, depusă la Instituţia Prefectului-Judeţului Cluj. Menţionăm faptul că solicitarea a fost însoţită de: Decizia nr.1 din 6.11.2015 a Colegiul Director Judeţean al PNL Cluj privind excluderea din rândul membrilor PNL a domnului Mihai Seplecan şi Hotărârea nr.3 din 14.03.2016 a Curţii de Arbitraj a PNL privind rămânerea definitivă şi executorie a excluderii din rândul membrilor PNL a domnului Mihai Seplecan.

               În conformitate cu prevederile art. 9 alin.2 litera h^1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, calitatea de consilier local sau de consilier judeţean încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în cazul pierderii calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a carei lista a fost ales.

              De asemenea, precizăm faptul că în conformitate cu prevederile art. 12 alin.3 din Legea nr. 393/2004, „În cazul prevăzut la art. 9 alin. (2) lit. h^1), în termen de 30 de zile de la data sesizării partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pe a cărei listă consilierul local sau consilierul judeţean a fost ales, prefectul constată, prin ordin, încetarea mandatului consilierului local sau judeţean înainte de expirarea duratei normale a acestuia şi declară vacant locul consilierului local sau judeţean.

              Decizia a fost comunicată domnului Mihai Seplecan, Consiliului Judeţean Cluj, Ministerului Afacerilor Interne precum şi Autorităţii Electorale Permanente-Filiala Nord-Vest.

Transport marfa in Cluj – Transport mobila Cluj si mutari mobila Cluj – Ceasuri barbatesti – Ceasuri dama – Ochelari de soare

Preluare documente pentru întocmirea cărţilor de identitate în comuna Săvădisla

O echipă de angajaţi ai Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Cluj, instituţie publică de interes judeţean care funcţionează sub...

Close