Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud este convocat în şedinţă ordinară pe 22 februarie orele 15:00

Consilierii judeteni vor avea de analizat si votat 15 puncte inscrise pe ordinea de zi:

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 25 ianuarie 2017.
2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 6 februarie 2017.
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 74/2016 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 163/2013 privind numirea Comisiei de nominalizare și acordare a premiilor și recompenselor financiare, cu modificările ulterioare.

5. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului domeniului public al județului Bistrița-Năsăud.

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud pentru anul 2017.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

8. Proiect de hotărâre privind numirea comisiilor de evaluare anuală a managementului la instituţiile de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud şi aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului.

9. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Liceului Tehnologic Special „Sfânta Maria” Bistriţa în Şcoala Profesională Specială „Sfânta Maria” Bistriţa începând cu anul şcolar 2017-2018.

10. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special din judeţul Bistriţa-Năsăud, pentru anul şcolar 2017-2018.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii unui imobil situat în municipiul Bistriţa, str. Alexandru Odobescu nr.11, proprietate publică a judeţului Bistriţa-Năsăud.

12. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud a imobilului „Biserica Evanghelică C.A. (ruine)”, situată în sat Jelna nr.50, comuna Budacu de Jos, monument istoric de grupă A, proprietate publică a judeţului Bistriţa-Năsăud.

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 134/06.11.2015 privind aprobarea Documentaţiei pentru avizarea lucrărilor de intervenţie, revizuită și actualizată şi a Indicatorilor Tehnico-Economici aferenţi obiectivului “Modernizare DJ 172D: Mureșenii Bârgăului (DN 17) – Lac Colibița – Colibița – Bistrița Bârgăului (DN 17) – (DN 17) Josenii Bârgăului – Strâmba – Ilva Mică (DN 17D) – Poiana Ilvei – Măgura Ilvei – Ilva Mare – Lunca Ilvei – limită judeţ Suceava, judeţul Bistriţa-Năsăud” („Poarta Transilvaniei”).
14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 73/20.05.2016 privind aprobarea susţinerii de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează prin Programul naţional de dezvoltare locală, pentru obiectivul: “Modernizare DJ 172D, km 0+000-5+115, Mureşenii Bîrgăului – Colibiţa, (Lot 1, tronson 1)”.

15. Proiect de hotărâre privind mandatarea Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în Județul Bistrița-Năsăud pentru aprobarea prelungirii Contractului de achiziție publică a serviciului public de salubrizare nr. 1908/02.09.2016, respectiv „Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centr elor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud”, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în Județul Bistrița-Năsăud și S.C. SUPERCOM S.A.

Transport marfa in Cluj – Transport mobila Cluj si mutari mobila Cluj – Ceasuri barbatesti – Ceasuri dama – Ochelari de soare

Bistrita-Nasaud la Târgul de Turism al României 2017: Cererile pentru obținerea pașaportului “Welcome to Transylvania” au depășit toate așteptările

Colibița, Ținutul Contelui Dracula, Bistrița Medievală, Țara Năsăudului - Patria Costumului Popular, Băile Figa, Munții Rodnei sunt destinațiile care au

Close