CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE SOFER TRANSPORT PRESCOLARI SI ELEVI

In baza HG.nr.286/2011 din 23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzator functiilor contractuale si a criterilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar , platit din fonduri publice,
publicata in monitorul Oficial , Partea I nr. 221 din 31.03.2011 , Primaria comunei Tureni, judetul Cluj, organizeaza concurs /examen in data de 11.01.2016 , ora 10,00 si interviu in data de 15.01.2016, ora 10,00, pentru ocuparea unui
post contractual de executie pe durata nedeterminata , de sofer , categoria “D”, pentru microbuzul scolar , 16+1 locuri (transpost prescolari si elevi ).
Pentru participarea la concurs, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele
conditii generale si conditii specifice :

1. Conditii generale de ocupare a posturilor :
a. Are cetatenie romana,
b. Cunostinte de limba romana , scris si vorbit
c. Are varsta minima reglementata de prevederile legale
d. Are capacitate deplina de exercitiu
e. Are stare de sanatate corespunzatoare postului pantru care candideaza , atestata in baza adeverintei medicale , eliberata de medical de familie sau de unitatiile sanitare abilitate ,
f. Indeplineste conditiile de studii, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs ,
Nu a fost condamnat sau condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii , contra statului ori a autoritatii , de serviuciu sau in legatura cu serviciu , care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei , cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea .

2. Conditii specifice pentru ocuparea postului vacant, pe perioada nederminata , cu norma intreaga de sofer transport elevi:
a. Absolvent liceu cu diploma de bacalaureat sau scoala generala . Constituie avantaj scoala pentru mecanici auto sau echivalenta atestata cu certificat / diploma
b. Poseda permis de conducere categoria “D”
c. Poseda atestat pentru trasportul rutier de persoane , eliberat de ARR
d. Poseda cunostiinte temeinice de legislatie rutiera
e. Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate eliberata de un cabinet medical specializat in ceea ce priveste examinarea conducatorilor auto
f. Aviz psihologic ,
g. Adeverinta care sa ateste vechimea in munca si vechimea de conducator auto, de minim 2 ani
h. Copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau recomnadare de la ultimul loc de munca
i. Asigura transportul elevilor de la domiciliu din comuna Tureni la scoli si retur
j. Poseda cunostiinta de mecanica auto
k. Verifica zilnic starea tehnica a masinii
1. Completeaza zilnic foile de parcurs
m. Ajuta elevii la urcarea si cobararea din masina
n. Mentine masina in stare buna de functionare
o. Efectueaza si alte sarcini trasate de catre conducerea UAT Tureni , in conformitate cu nevoile unitatii de invatamant si a primariei
p. Abilitati de relationare — comunicare
q. Abilitati pentru munca in echipa
r. Disponibilitate la un program flexibil.

Pentru mai multe detalii accesati pagina Primariei Tureni.

Transport marfa in Cluj – Transport mobila Cluj si mutari mobila Cluj – Ceasuri barbatesti – Ceasuri dama – Ochelari de soare