Anunt consultare publică

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică şi a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, Municipiul Turda anunţă publicul interesat asupra pregătirii cererii de finanţare „Reabilitare şi modernizare infrastructură rutieră şi utilităţi din corpul drumului în Băile Turda”, proiect prin care se solicită finanţare din Programul Operaţional Regional, Axa 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de investiţii 7.1 – Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de munca, prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice.

Fişa proiectului, anexă a acestui anunţ, va putea fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Turda –www.primariaturda.ro  timp de 30 zile începând cu data de 19.10.2016.

Toţi cei interesaţi pot transmite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare asupra fişei de proiect,  prin e-mail, la adresa [email protected], până la data de 17.11.2016.

Transport marfa in Cluj – Transport mobila Cluj si mutari mobila Cluj – Ceasuri barbatesti – Ceasuri dama – Ochelari de soare

Până în data de 14 noiembrie 2016 Primăria Municipiului Turda va depune cererea de finanțare pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală

Cu referire la comunicatul de presă al reprezentanților Asociației T9 Primăria Municipiului Turda face următoarele precizări: Până în data de...

Close